Zelf een jeu de boules-baan aanleggen

Pétanque kan op zéér verschillende terreinen worden gespeeld, maar het beste oppervlak wordt gevormd door los gestort én licht aangewalst fijn grind of een fijne steenlaag. Gravel of fijn gebroken schelpen worden ook wel gebruikt, maar maken het spel minder interessant door een te grote regelmaat. Perfect glad moet het terrein beslist niet zijn. De onregelmatigheid van het terrein maakt een essentieel onderdeel uit van de spelproblemen. Een goede drainage is echter wel gewenst. De opbouw van het speelterrein is sterk afhankelijk van de plaatselijke bodemgesteldheid. Het beste kan men aan de gemeentelijke plantsoendienst vragen hoe men ter plaatse een grindgedekt parkpad zou aanleggen.

Per speelterrein is officieel een oppervlakte van 4 bij 15 meter nodig, maar 3 bij 13 meter is in de praktijk meestal voldoende. Het uitzetten van banen is alleen nodig als zich heel veel spelers op een open terrein bevinden en het kan voorkomen dat wedstrijden door elkaar heen gespeeld gaan worden. Voor de afscheiding van banen is dun touw (bijvoorbeeld: oranje nylon draad) van 1 à 3 millimeter dikte zéér geschikt. Een terreinbegrenzing is niet direct noodzakelijk maar kan het doorstoten of op de rijbaan komen van boules voorkomen. Hiertoe kan een rand van steen of houten bielzen worden geplaatst. Steen heeft als nadeel dat het sneller kapot gegooid wordt. Indien belijning wordt toegepast dient deze op minimaal 10 centimeter van de lijnen geplaatst te worden.

Tenslotte volgt nog een opsomming van de opbouw van een jeu de boules-baan zoals die volgens de N.J.B.B. zou moeten zijn.

In het algemeen is de opbouw van boven (toplaag) naar beneden (ondergrond en fundering) als volgt:

  • Toplaag: 3 à 4 millimeter
  • Fundering: +/- 10 centimeter
  • Waterafvoerende laag: +/- 20 centimeter

Toplaag

Voorkomen dient te worden dat de toplaag waterpas ligt, natuurlijke glooiingen maken het spel aantrekkelijker. De toplaag kan bestaan uit:

  • 2 à 3 centimeter leem, ingewalst met 1 centimeter grind (0 8 millimeter): hiervoor kan ook split gebruikt worden of…
  • Grof zand met gemalen mergel (is niet makkelijk verkrijgbaar) of…
  • Halfverhardings-toplaagmateriaal, het nadeel hierbij kan zijn dat het veld te glad en daardoor te makkelijk wordt.

Fundering

De fundering kan gelijk zijn aan die van halfverhardingen:

  • Lava (0-15/25 millimeter) of…
  • Sintels (0-15/25 millimeter).

Wanneer de toplaag als ondergrond beton of iets dergelijks heeft, dan kan volstaan worden met de beschreven toplaag, maar dan met een dikte van 20 centimeter.

Waterafvoerende laag

Als waterafvoerende laag kan vrij grof zand worden genomen of gebroken puin, met een dikte van 20 centimeter. Uiteraard kan deze laag plaatselijk al aanwezig zijn. Of al dan niet moet worden gedraineerd hangt af van de plaatselijke situatie.

En vind je deze instructies allemaal veel te ingewikkeld: pak een schop en een paar kruiwagens met zand, zoek een parkeerplaats, gooi er een dun laagje zand op… Et voila, jouw eigen jeu de boules-baan is een feit!