BASIS SPELREGELS PETANQUE


WAT HEB JE NODIG?

 

Boules Ballen

SPELVORMEN

 • Enkelspel: 1 tegen 1 Beide spelers 3 boules
 • Doublet:     2 tegen 2 Iedere speler 3 boules
 • Triplet:        3 tegen 3 Iedere spelers 2 boules

BEGIN VAN HET SPEL

 1. Het team dat de toss wint werpt vanuit de cirkel het but tussen de 6-10 meter.
 2. Dit team werpt daarna ook de 1e boule, zo dicht mogelijk bij het but.
 3. Dan gooit het andere team haar 1e boule (in het spel de de 2e boule) om:
 • deze boule nog dichter bij het but te krijgen,
 • of-daarmee de 1e boule weg te stoten (schieten).

Wie is aan de beurt?

 

 1. Het team met een boule het dichtst bij het but ligt “OP PUNT” en is NIET aan de beurt.
 2. Het andere team (dat dus niet “OP PUNT” ligt) is aan de beurt en gooit telkens een boule, totdat zij HET HEBBEN VERBETERD:

 

 • óf met een boule “OP PUNT” liggen,
 • óf al hun boules hebben gegooid.

  3. Pas daarna is de tegenstander weer aan de beurt.

 


EINDE WERPRONDE EN SCORE

 1. Alle boules gegooid? Dan einde werpronde en score bepalen.
 2. Alleen het team dat met een boule “OP PUNT” ligt scoort punten; het andere team dus niet.
 3. één punt voor iedere boule die dichter bij het but ligt dan de beste boule van de tegenstander.
 4. Score optellen bij eerder behaalde punten.

VOLGENDE RONDE OF EINDE PARTIJ

 1. Het team dat als laatste een werpronde wint, mag de volgende werpronde beginnen.
 2. Cirkel neerleggen op de plek waar het but lag.
 3. Einde partij als een team in totaal 13 punten heeft gescoord.
 4. Dat team is de winnaar!

Aandachtspunten werptechniek

 VEILIGHEID

 1. Loop nooit door een veld waar wordt gespeeld!
 2. Raap nooit een boule op achter een werpende speler; houdt afstand!
 3. Pak nooit een boule op als er nog gegooid kan worden!
 4. Let op het spel en vooral op bewegende boules!