Afscheid en dankwoord met hierbij leuke verrassing voor het oude bestuur. (april 2022)

 

Jos Storken bedankt voor het vervullen van de voorzitters functie, met deze club een hele uitdaging om alles in goede banen te leiden.

Eef van de Heuvel bedankt voor het vervullen van de functie van secretaris, het zal niet altijd even makkelijk zijn geweest.

Corrie van Kuik, ook jij bedankt voor het vervullen , en nog steeds heel trouw bezig zijn met de boekhouding. Zonder jou zou het overzicht allang weg zijn.

Wijchert de Wit, onnavolgbaar met zijn humor, maar ook even stipt met de rol van bankhouder en betaalmeester, op papier penningmeester.

Franca Moes, altijd aanwezig als notulist tijdens de vele vergaderingen ook tijdens het vervullen van deze rol mee denkend en altijd bereid extra stap te zetten. 

Frans Tieleman, wedstrijdzaken en bekend bij allemaal en iedereen, zonder jou onvermoeibare inzet was de Club Cercle de Pétanque er denk ik niet meer geweest, was enig bestuurslid op bepaald moment en hield de boel draaiende, was ook nog bezig met organiseren van de toernooien en o ja is ook nog scheidsrechter en opleider en o ja is er meestal als eerste om alles klaar te zetten en ..... ik vergeet heel veel. Is ook hoge boom in de club en vangt dus veel wind, gelukkig is het bestuur weer uitgebreid en hoef je het niet meer allemaal alleen te doen.

 

Dan nog een speciaal dankwoord voor de ondersteunende mensen gedurende de lastige afgelopen periode die we geteisterd door Corona, en met onderbezetting in het bestuur.

Guillaume Spiering, Coördinator NJBB-district Midden • NJBB Nederlandse Jeu de Boules Bond voor het ondersteunen bij de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement, en de Instellingsbesluiten. En het voorzitten van de laatste vergaderingen en het voorbereiden van de benodigde stukken. We kunnen weer enkele jaren verder.

Claudia Tieleman, de stille kracht achter haar vader en als assistent wedstrijdleidster behulpzaam met de organisatie van de toernooien, wedstrijden. Tevens mede ondersteuner bij deze mooie nieuwe website (al zeg ik het zelf).

 

Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dank voor alles en speciaal namens het nieuwe bestuur

Allemaal bedankt voor jullie inzet.

 

John van Hoorn (nieuwe voorzitter sedert maart 2022