*Het is voor de vereniging van groot belang uw telefoonnummer te kennen. In eerste instantie voorhet bestuur, maar denk b.v. ook aan het geval dat u onverhoopt iets  overkomt terwijl u bij de vereniging bent. 

Daarom verzoeken wij u ook een geheim nummer te vermelden. Als u het hokje hiernaast aankruist, wordt het nummer niet gepubliceerd in de ledenlijst, maar alleen bekend gemaakt aan het bestuur. 

Dit formulier (getekend) mailen of inleveren bij:

Ledenadministratie:  F. Tieleman,

Maansteenhof 29, 3402 JP IJsselstein

Telefoon:030 6884581  Mobiel: 06 10623440

E-mail : f.th.c.tieleman@xs4all.nl